نيروانا جاننيروانا جان، تا این لحظه 9 سال و 9 ماه و 16 روز سن دارد

نيرواناي عزيز ما

گزارش تخلف