نيروانا جاننيروانا جان، تا این لحظه: 12 سال و 5 ماه و 18 روز سن داره

نيرواناي عزيز ما

بدون عنوان

به تو گفتم  "گنجشک کوچک من باش تا در بهار تو من درختی پرشکوفه گردم." و برف آب شد، شکوفه رقصید، آفتاب در آمد اشی مشیِ شش ساله ام ! تولدت مبارک   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- پی نوشت: دوستای نازنینم، خاله های بهتر از گل نیروانام، ممنونم از همه ی پیامها و ابراز محبتهای گرماگرم و صمیمانه تون که مثل همیشه منو ذوب میکنه. نمیدونم چه رازیه که درست روز تولد نیروانام گوشیم سکته میزنه. این دومین باره که این اتفاق میفته و دفعه ی قبل تولد چهار سالگیش بود.  از اونروز در دست تعمیره وهنوز باز...
11 آذر 1394

همایش نویسندگان کوچک

حسن ختام پروژه ی زیبای "کتاب" که اولین پروژه ی امسالتون توی مهرآیین بود برنامه ی "همایش نویسندگان کوچک" نام گرفت. ما پدر و مادرها دعوت شدیم تا هر یک با کمک فرزندمون یه کتاب تألیف کنیم و تو من رو برای همراهیت انتخاب کردی و به بابا مأموریت دادی مراقب اهورا باشه. بعد از دو هفته تیمارداری اهورا و چهار شب مداوم درست نخوابیدنهام بابت ویروس و دندون و ... زنگ تفریح بزرگی بود که کاملا استحقاقش رو داشتم. ممنونم دخترکم که بهم این فرصت رو دادی که توی اون فضای شاد و کاملا کودکانه به روح و روانم آرامش و انرژی دوباره بدم. بین میز و صندلیا که راه میرفتم حس میکردم گالیورم که توی سرزمین لی لی پوت ها قدم میذاره. اولین باری نبود که با هم کتاب مینوشتیم. یه...
9 آذر 1394
1